En facaderensning forøger jeres facades levealder

For firmaer af enhver art er en facaderensing efterfulgt af en facadeimprægnering en fornuftig måde at få samt bibeholde et godt image blandt ansatte og kunder. En indbydende facade giver nemlig indtryk af en virksomhed med overskud. Derudover er en ordentlig facaderensning såvel som en efterfølgende facadeimprægnering en en optimal måde at opretholde en sund bygning. Hvis jeres bygning er begyndt at være trist, bør I derfor få et habilt servicefirma til at give bygningsfacaden fornyet liv ved at gennemføre en facaderens og facadeimprægnering.

Her i Danmark er der reelt omskiftelige klimaforhold med omfattende temperaturmæssige forskelle. Dertil sætter partikler og os fra trafikken samt alger, mos eller svampe grimme mærker på på alle slags facader over tid. Har disse først sat sig fast, er der risiko for, at gevæksterne kan forårsage frostskader i de bagvedliggende bygningskonstruktioner. Netop derfor er en grundig facaderens, som effektivt borttager al overflødig trafikforurening samt svampe- eller algegevækster på virksomhedens facade, tit og ofte en smart investering for virksomheden.

En professionel facaderens kan ofte være det eneste som skal til eller blive foretaget som en del af en mere gennemgribende facaderenovering. Samtidig eksisterer der utallige forskellige metoder til rensning af facader, og det ideelle valg af fremgangsmåde er afhængigt af, hvilket materiale jeres firmas bygningsfacade er blevet bygget af. Der skelnes også mellem, hvorvidt det udelukkende er snavs og forurening samt alger, mos og svampe, der skal fjernes ved en facaderens eller, om der er en tidligere overfladebehandling som f.eks. en facadeimprægnering, som indledningsvist er nødt til at blive renses bort.

Når den endelige beslutning om, at jeres virksomhed ønsker at få renset jeres facade, er taget, er det som regel optimalt at spørge efter uforpligtende tilbud fra op til tre specialister inden for facadeimprægnering og facaderens. Det firma, som I ansætter til opgaven, vil derefter sammen med en eller flere repræsentanter fra jeres virksomhed foretage en vurdering af, hvilken fremgangsmåde til facaderens, der bedst imødekommer jeres firmas behov. Herunder tager teknikerne i servicefirmaet bl.a. stilling til, hvor højt jeres virksomheds samlede budget for facadeafrensningen er og hvor nænsom en fremgangsmåde, som er bidende nødvendig som en følge af bygningsfacadens stand og forskellige materialer.

Langt de fleste firmaer vil fjerne forhåndenværende alger i facadekonstruktionen, før deres medarbejdere starter den egentlige facaderens. Dernæst er spuling af facaden med hedt eller i nogle tilfælde tilfælde afkølet vand, som afhængigt af bygningsfacadens konstruktion såvel som forhåndenværende stand kan være blandet med op til flere forskellige kemiske stoffer, den mest udbredte fremgangsmåde ifm. en ordentlig facaderensning. For at sikre et optimalt resultat vil eksperterne fra servicefirmaet i de fleste tilfælde give facaden en facadeimprægnering, der holder den nyrensede bygning flot og stærk i op til 20 år.