Såfremt du ønsker dig lykkelige medarbejdere, er det dummeste du kan foretage dig altså at starte på tidsregistrering samt stempelur

Det er næsten hver eneste dag, at jeg kan læse i pressen, at overordentligt mange medarbejdere døjer med stress pga., at kravene til den individuelle person har ændret sig. På en fabrik, hvor vi til hyppige MUUS-samtaler blev informeret omkring konklusionen på den tidsregistrering, timeregistrering , danmade.dk, , og fraværsregistrering , danmade.dk/produkter/fravaersregistrering, , som var blevet noteret omk. vores arbejdsindsats, har jeg selv været ansat… De fleste følte det som slet & ret overvågning, & det føltes ej behageligt. At iveren trækker dårlige ting med sig, er soleklart for mig… Så min gode råd til alle arbejdsgivere lyder; hold opmærksomheden på lykkelige ansatte, frem for effektivitet.

Usansynligt mange eksperter beder stærkt til, at verdens befolkning er i stand til at rette op på udviklingen… Mange kvinder og mænd er af den holdning, at det er koloenormt godt, at der er kommet virkelig meget fokus på arbejdstrivsel- og glæde på arbejdspladsen. Dét er jeg overbevist om altid vil virke positivt på det endelige regnskab. For lykkelige arbejdere betyder effektive arbejdere.

Men kontinuerligt med denne form for positiv ”overvågning”, ses også et fokus på effektivitet. Til at inderliggøre denne effektivisering indfører man og har indført på snart sagt alle arbejds-pladser tidsregistrering, timeregistrering, fraværsregistrering, & et stempelur for at kunne kontrollere de ansatte yder som de skal… At føle sig stresset er en af vores kulturkreds’ største sygdomme, og jeg er sikker på, at der er en direkte årsag-virkning-relation mellem tidsregistrering, timeregistrering, og fraværsregistrering på arbejdspladsen & stress! Yderligere er der tilmed den bippende lyd fra et såkaldt stempelur, der absolut ikke bidrager til et sundt arbejds-miljø…

Hele den vestlige verdens buzzword er fleksibilitet og effektivisering… Fuldstændig ligegyldig hvor man kigger hen, kræves det, at medarbejderstaben skal arbejde hurtigere… Det ses i særdeleshed i den kontinuerlige ”overvågning” varetaget af al den tidsregistrering, timeregistrering & fraværsregistrering… Vi skal alle sammen nå præcis det samme, dog på kortere tid… At hver og en af os skal rammes af stress, kan virkelig bare ik komme på tale!!